" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

? :
" , '


, ,
.

, -1999 ,
, " , , ?
; " .- , ' ,
,
, .
, . , 6 ,
. . ,
. - , 650
, . ,
.78.7% ,
, ,
, .46.5%
; , ,
. ()

,
; .
, .
- . ,
. .
, .
, . ,
. ,


?

,- , '
, ' . ,
.
, " : ,
, , ?"
, . ,
,
) .
.(

.
?" " . ,
,
, , . , ' .
, ,
. , , , .
, , '
. ,-
. ;

.
, ,
.

:
,(23.3.2000-16.3.2000) , 184 , : "? :"
.3 '

  2003 "  ©
2