" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    ל”וחב םיינשדח רפס יתב

ל”וחב / םיינשדח רפס יתב

-


,
. , . -
, , 8
, .
.
, , " : ,
, , , .21
, . ,
, , . ,
."


, : -
.( ,) 3- , .
. , .
, . ,
, . , , , :
. - ()
: 5


, ,- .
. , .
, - .
.
. .' , , - .
, - -- .
.
. - . - .

, . , -
. -

.- ,
.(...' , ,)
. , ,

, ." . " :
" .
." - ,
, , .
, . , , ,
.

, ,
: " : ,
. ."87
. , .
. .


, , .
, . .-
.' .
. , :
- .
, . , ,
, , .
: ." , ," :
, .' ,
." . ,

. , , ,


? , 90%-

, " :' ," ,
. , ."

, ,
. , ,


?

. ,
, - , - , ,
- , .
, , .
,' , . - , , ,
. , " :'
."


?

: , ,
. "
.
. ."
. .
, " : .
."

,
, " : ,
, . ,
,
." . -


:

. , ,(')

, . , ,(")
. , . -
. , , "
. , , .
, , ." -
" . , ,
." ,

, . ,(")
. . " .
, , . ,
." -

. , , - ,(")
, . , "
." , .

,( ) , " : (')
40 , , ,21 ,
.". .

, , ,
.

,
, ," " .
." , , , - "


,

, , ,
, . ,
. , , . ,
. , ,
. " ,
, -
, . ,
. .


:
, : " - "
.66-69 ' ,(1995) ,1

  2003 "  ©
2