" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

(') :
. , '
. ,

(1978 ,' , ' , ' , ' , ' ,)
:

. 5 ,- , .
, ,- .5 1-
. .
.-

, , .
.(' , )
,
- ,
.
, ,
- .
. ,

- .
- . ,
. ,-
.

. , .

-
.(1986 ,)


:
: ," : " , ' ,
, , , ,() ,
.1990  2003 "  ©
2