" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

.... :
. , '
. ,

:

- .
, .
, .
, , . ,
.

, - .
. ( )
.
, .
, . ,-
, -
.

- .
, . ,
.

- .
,
.
. .
,
, .
.

. - .
, -
. ,- . -


:
: ," : " , ' ,
, , , ,() ,
.1990

  2003 "  ©
2