" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

" "
. , '
. ,

' ;1975 ,' ') ,' ,' : /
.(1986 ,

. , " "
- ,
, . ,
. "" .
.

.
.-
. ,
. , , , : ,

. , '
- , . '
, (1982 , ;1980 , : )
,
, .
. , , -
.

, '
: ,
, .
.
. - .
. .
, ) .
.( ,
- .
.


:
: ," : " , ' ,
, , , ,() ,
.1990


  2003 "  ©
2