" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

. , '
. ,


(1976 , ;1975 , ;1978 ,1980 ,- )
:

- .
( ) - ,
- - . -
,)
. .(

- .
, , .
. , ,

,- ) - .
.( , , ,
, , .
. ,
.

- .
,- .
" .
.
.

" . - - .
. , , , , , , :
. ,

.- - .
, ,

. .


:
: ," : " , ' ,
, , , ,() ,
.1990

  2003 "  ©
2