" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש?fcat=הדימל/הארוה יכרדו תוטיש , התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב, התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

- :

. , '
. ,

,
,( ) 46 (1983b)
. -

, , , .
,
, .
) " " ,
.- (
,
, . ,
,
. ,
, ,
.

, .-

. ,- .
, (1983)
.
.

, :
, ,
.
- , -
. , -
:

.
.(-)
- - .
.
.
.
. .
. .
) .
,
.(
- - .
.

)
, ,(
,
.(1985 ,' ') ,

90-
- .(1989 , ) ' 17-
, :
) ,-
(
. ,
- ,(" , - ,)
,- , .
, )
. (
,
, ,
- . ,
,
. 43% - ," 46% , 38% :
- ,
, ! 30% -
. , ,

, "
, ( .... )
, .
,- .
, ,
. ,
- , , -
.


:

. - ...
( ) -
.- .:
: ," : " , ' ,
, , , ,() ,
.1990

  2003 "  ©
2