" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש?fcat=הדימל/הארוה יכרדו תוטיש , התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב, התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

:


. , '
. ,

, (1990 , ;1988 , )
,
. ,
,-
.
, ,
) .
,(
.


.(1985 ,' ' ,)
,
,
, , .
,' 75 . ,
:

- , - .1
,( )
( )
, - .2

, - .3
, . 18 .
.

:
93% ;
61% , 87% ,
.
, ,
.

(1985 ,' , ;1988 , )
,- :

- .-
. , - ,
. ,
, -
, .
. ,
, ,
. -
.


:

, -
, . -
. - ,

.
, .

, , .
- ,
- , ' 19- 482 .( ) -
, 10- 226
- ,- , .
.

.
- .

, 5 3- , ,-
, .-

, - .(5 - 4 3- 2 ,1 )
,
. , , ,
5
. ,


:

,- ,
.


:
: ," : " , ' ,
, , , ,() ,
.1990

  2003 "  ©
2