" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    םירבחמ חתפמ


Hotlist
:
http://www.kn.pacbell.com/wired/China/hotlist.html

.
.( )

.( )
,

,Hotlist , .
. .
(! )
. ,
.

, ,) .
, (
.
.


Scrapbook -

:
http://www.kn.pacbell.com/wired/democracy/scrapbook.html
,)
(
. :

, , , , , , ,
.'
" " .
)
.(
. ,


Treasure Hunt -

:
http://www.kn.pacbell.com/wired/BHM/hunt.html

.
. (' , , ,)
) . 10-15
,

.(
.
" "
.
-
. ,
," " ,
.


Subject Sampler -

:
http://www.kn.pacbell.com/wired/China/sampler.html
, ,
. ,""
" " . ,
. .
, , :
.
. -
( ) " " ,
.
, . ,
.
( )
, ,
, .'
,
" " .
.


WebQuest

:
http://www.kn.pacbell.com/wired/democracy/debtquest.html

WebQuest - .WebQuest ,
. ,
.
. ,
.

.
. WebQuest -

. .
.
-
, .
.
WebQuest

." "

:
Filamentality: Learning Goals. Pacific Bell Knowledge Network
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/goals.html
  2003 "  ©
2