" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש?fcat=הדימל/הארוה יכרדו תוטיש , התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב, התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

-
-


, . ""
. , ,
. , , ,
. ,
, ,
.
.

,
. .
. ,
. ,
. ,
'" ") .
/" ") ( /" ") ,(
, .(
,(" ") .
.
.

,
. -
. ,-
, , , :
. ,
, , :
. . - , , , .

.
, ,
? ? ? . " :
." -
: - ,
, .
. ,
: ,
? ?

,
, , .
( )
, - " : . ,
. ."
.

" , ,
. ,"
, , .
.

,
, , . , , .
, ) ,
.( ,
.( ) -
,
.

.
, , :
: ,
?

- " "
.
: ." "
.

.
- .
, .
, .
" " ." " ""
.",,, - , " :

. " " ,
- , .
,
. ,
" .
. "

. -
.
. , ,


.
.
, - ,
.


:
." - " . ,-
.33-32 ' ,(2000 ) 1 ' ," , :
  2003 "  ©
2