" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש?fcat=הדימל/הארוה יכרדו תוטיש , התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב, התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


," ,
. ,"".
." -

" ,
, , ,
, , .
.
."
.

, , , , ,
, ,
. 
.  
.  
. ("" )  
.  
.  
, , :
. , ,
 

. " "
.
.


"


:

( ) ,


.1
, "
,"
.
, ,
.
,

.

.2

.
,
,
.'

.3

.

,
.

.4
)
.( 12
.

.

.

.


,


.
.


.
," "
,

.

.
"
" "

"

" ..


" "
" "
,
.

.
,
"
:
, ,
,' ,
,
,
,
,
,
.

:


,"
.

, ,
.

, ,
, . ,
,
,"

.:
: " " . ,
," , ,
.30-29 ' ,(2000 ) ,  2003 "  ©
2