" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

()

   / /
 
  ( )
, ' /
 
   /
 
/
 
-

 
" -
 
" /
 
," "
 
  2003 "  ©
2