" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    

תבשחוממ הביבסב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

- (IU)
   /
 
-
   / " ' ,
 
   /  
  - / :  
   /  
   / ..  
    /  
,- /  
    / WEBQUEST  
/ "
 
/ - - WEBQUEST
 
    /  
' /
 
 
' -
 
    / WEBQUESTS  
/
 
' / :  
,UCLA /
 
/ :
 
/ ( -) "
 
' /
 
' /
 
/ (KEYPALS)
 
/
 
,"2000 "
 

 
, , - ""
 

 
' /
 
/ :
 
/
 
:
 
/ "
 

 
/ :
 
/ ' '
 
/ :
 
/
 
" , " , / 12-18
 
/ - :
 
" / :
   2003 "  ©
2