התנהגות ברשת

        דף הבית כללי התנהגות הגנה על הפרטיות התנהגות ברשת - פעילויות


מיליארדים של ביטים, הנושאים על גבם כמות אדירה של מידע, מתרוצצים בלי הרף, במהירות האור, ברשת סבוכה של קווי תקשורת, המקיפה את העולם כולו. מיליוני שרתים ומחשבים קולטים את המידע הזה, קולטים חלקים מן המידע הזה, אוגרים מעט ממנו, מוסיפים עליו משלהם ושולחים אותו שוב להתרוצץ ברשת הסבוכה של קווי התקשורת הדיגיטליים.

כך, קהילה עצומה של המשתמשים ברשת מתקשרים זה עם זה, שולחים מידע זה לזה, משוחחים, מחליפים דעות, מתווכחים, מתיידדים, קונים ומוכרים, שואלים שאלות ומקבלים תשובות, מפתחים היכרויות, מתגבשים סביב עניין משותף, משחקים יחד, נהנים יחד, לומדים, מתפתחים ויוצרים קשרי גומלין מסוגים מגוונים עם אנשים שאותם הם מכירים, וגם עם אנשים שאותם לא ראו מעולם.

דרכי ההתקשרות עם אנשים – הן מוכרים, הן זרים – ברשת, מחייבים כללי התנהגות צפויים מכל מי שנכנס לרשת. כשם שכל נהג הנכנס עם מכוניתו לכביש מהיר צריך לדעת את כללי ההתנהגות בכביש מהיר, וכשם שכל מי במשתתף במסיבת רעים או בקבלת פנים רשמית צריך להתנהג על פי נורמות ההתנהגות המקובלות באירועים כאלה, כך כל מי שנכנס לרשת צריך לדעת כיצד יש להתנהג בה.

להתנהלות ברשת אין "חוקים", המוגדרים בדומה לחוקי התנועה בכביש מהיר. אין מי שקובע "חוקי התנהגות ברשת", כשם שאין מי שמגדיר "חוקי התנהגות במסיבת רעים". על כן, ההתנהגות הנאותה ברשת אינה מבוססת על כללים ועל תקנות, אלא על עקרונות אתיים ועל מנהגים, שעיקרם פתיחות ושיתוף בלי לפגוע ובלי להזיק. בשל החוסר בפיקוח, בבקרה ובהכוונה, האחריות על הגלישה עוברת לגולש עצמו. העקרונות, הכללים והחוקים שעל פיהם יתנהל ברשת נקבעים על ידי הגולש.

הארכיטקטורה החופשית של הרשת מעודדת, מעצם מהותה, את התקשורת ברשת להיות פתוחה ושיתופית. אולם, פתיחות בלי גבולות עלולה להיות פוגעת, לתת פתח למלעיזים, לאפשר הוצאת דיבה ושימוש בלשון הרע כדי להזיק ולהסית. שותפות בכול מובילה לפגיעה בזכויות יוצרים, בזכויות הפרט ואף בצנעת הפרט. לעומת זאת, היעדר הגנה על הפרטיות ברשת יוצרת כר פעולה לנוכלים ולרמאים.

אין ספק שההתנהגות הנאותה ברשת צריכה לעבור בשביל הזהב בין פתיחות, שיתוף, התחשבות בזולת; שמירה על כבודו, על רכושו ועל פרטיותו.

הפרק "התנהגות נאותה ברשת" ינסה להציג את האיזון הנכון, ולהתמודד עם קונפליקטים אפשריים בין המרכיבים השונים של מאפייני הרשת הדיגיטלית, מתוך כוונה לחזק בתלמיד את יסודות המוסר, האתיקה, השמירה על כבודו של כל אדם וההתחשבות בזולת.

כללי התנהגות
ה"אתיקה" היא תורת המידות, המסייעת להגדיר את העקרונות המוסריים, שעל פיהם חייב האדם לנהוג בכל מעשיו, ובעיקר באלה שיש להם השפעה על הזולת. עקרונות המוסר מלווים בערכי מוסר שנקבעים על ידי החברה. המושג אתיקה התפתח ממילה צרפתית שמשמעותה "כרטיס", כלומר, כדי לזכות ב"כרטיס כניסה" לחברה מסוימת אתה חייב להכיר את הקוד האתי של אותה החברה ולנהוג על פיו.

מקובל לומר "ברומא התנהג כרומאי". אולם, במרחב האינטרנט, מהי אותה רומא, שאינה נראית, אין לה גבולות, היא לא נמצאת בשום מקום, היא מאגדת בתוכה מספר רב של תרבויות וחובקת בזרועותיה מגוון גדול של חברות בעלות מנהגים שונים? רומא זו היא ה-cyberspace, המרחב שבו בני אדם מכל רחבי העולם נפגשים, מדברים זה עם זה ומחליפים מידע. המרחב הוירטואלי מכיל תרבויות רבות ושונות, שמוגדרות גם כ"קהילות וירטואליות". לכל קהילה יש כללים ומנהגים משלה, אך יש כללים רבים שמוכלים ומקובלים על כלל הקהילות. ההתנהגות על פי כללים אלה מעניקה כרטיס לתרבות הוירטואלית. ה"נטיקה" היא האתיקה של המרחב הוירטואלי.

כללי התנהגות     הגנה על הפרטיות    פעילויות    חזרה לדף הבית