ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

טכנולוגיות ידע (יח"ל 4) >מודיעין תובנה ובינה ארגוניים

 סיפור מקרה
 ארבעת רכיבי מערכת המודיעין העסקי
 איך בינה מלאכותית משתלבת במודיעין עסקי והופכת לבינה ארגונית
 המודיעין העסקי של המחר: ידידותיות וידע