ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

טכנולוגיות ידע (יח"ל 4) >ידע ארגוני

 מושגי יסוד בניהול ידע
 תת הרכיבים של ניהול הידע
 ניהול ידע בארגון
 מיטב הפרקטיקות, מדידה השוואתית, מטריקת ביצועים