ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

מידענות ארגונית (יח"ל 5) >הפורטל הארגוני

 הפורטל העסקי הארגוני (EBP )
 השלבים בבניית הפורטל הארגוני
 סוגים עיקריים של פריטי תוכן במאגר ניהול ידע
 התאמת מידע PERSONALIZATION בעידן האינטרנט