ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

טכנולוגיות ידע (יח"ל 4) >ממידע לידע

 מידע וידע, ידע ופעולה, ידע ואימפקט
 הסביבה הארגונית של המידענות : כלים
 מיפוי הסביבה הארגונית של המידענות : מבנה ארגוני
 מיפוי הסביבה הארגונית של המידענות : ענפים
 מיפוי הסביבה הארגונית של המידענות : תשתיות