ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

טכנולוגיות ידע (יח"ל 4) >מגמות חדשניות

 מבוא
 הרשת הסמנטית
 שירותי רשת
 WWBusiness
 קולבורציה, אוטומציה ואינטגרציה, שלושת תועלות הארגון הסמנטי
 המוח האוטומטי של האי.ארגון
 מידענות ולמידה של הדור השני מבוסס הXML