ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
מקורות מידע

אשר
מדריך ,דיונון ,2000
שפה: עברית
הספר מנתח את המגמות הטכנולוגיות, הארגוניות, החינוכיות ועוד, המסתמנות בסוף המאה ה20 ובראשית המאה ה21
 
קישור(ים) מצורפ(ים):  
המאה ה- 21