ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
טכנולוגיות ידע (יח"ל 4) >מודיעין תובנה ובינה ארגוניים

ארבעת רכיבי מערכת המודיעין העסקי
דר אשר עידן
1. אם כך, מודיעין עסקי (Business Intelligence) הוא אסטרטגיה עסקית הכוללת כלים ומתודולוגיות לאיסוף, שילוב (אינטגרציה), וניתוח, של נתונים ומידע אופרטיביים על גורמים ותהליכים עסקיים שונים. הגורמים יכולים להיות לקוחות, מתחרים ועוד. התהליכים יכולים להיות תהליכי ייצור ואספקה, עסקאות ועוד.

2. מחסן נתונים (Dara Warehouse) מתקבל כשמערכות מודיעין עסקי יכולות לבחור מידע מהמערכות השונות הנל ולרכז אותו בבסיסי נתונים מיוחדים שהם מחסני הנתונים. על מחסנים אלה ניתן לבצע שאילתות שונות.

3. אנליטיקה אוטומטית (OLAP), וכריית נתונים (Data Mining), הם כלים לביצוע שאילתות מסוג זה שמהווים את התשתית לכלים שמאפשרים לגלות מגמות לאור העבר ולחזות מגמות עתידיות.
4. בינה ארגונית היא מעין מערכת אינטליגנציה מלאכותית (AI) ארגונית. זוהי מערכת שיכולה ליצור חוקים על סמך ניסיון העבר, ואף לחזות מגמות עתידיות. היא גם יכולה להסיק מסקנות לגבי מקרה פרטי נתון ובכך לסייע בקבלת החלטה לגבי המקרה הפרטי. יצירת חוקים וגילוי מגמות נעשית על ידי מנוע גילוי אינדוקטיבי, והסקת מסקנות נעשית באמצעות מנוע היסק דדוקטיבי.

ראו תרשים 2א, רכיבים ותהליכים במחזור הBI הארגוני.

התהליכים מתרחשים משמאל לימין
* הגדרת צרכים, חיפוש ואיסוף מהעולם העסקי
* ETL- חילוץ המידע, העברתו וטעינתו
* אנליטיקה אוטומטית ואנליזה ידנית: כלים לעיבוד המידע וניתוחו
* הצגה, דיווח, והפצה
* פעולה ואימפקט

ראו תרשים 2ב, הזרימה הספירלית של הBI בין מחלקות הארגון.

קובץ מצורף:  ch2b.doc
תמונה מצורפת:  BI.jpg

פעילויות בנושא
BI
הטמעת BI באמצעות XML

כלים בנושא
The Microsoft Office

קישורים בנושא
מבט לכריית נתונים
Iteration
Alphablox
The Business World A
Peter Drucker Interv
Beyond the Informati
The Next Information
 הוסיפו תגובה      שילחו פריט      הורדת הפרק


תגובות 0 לכתבה זו התפרסמו
תגובות