ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
טכנולוגיות ידע (יח"ל 4) >מגמות חדשניות

חזרה ל: WWBusiness
חמשה סוגי תהליכי יסוד
דר אשר עידן
בפרק 2 - ניהול מודיעין ארגוני, תובנה ארגונית ובינה ארגונית, ראינו כי בארגון מתרחשים כל הזמן חמשה סוגי תהליכי יסוד: ניהול יחסים, ניהול אספקה, ניהול משאבים, ניהול מסחר וניהול ידע. שירותי הרשת יכולים להפוך את חמשת תהליכי היסוד של האי.ארגון לסטנדרטיים במובן זה שניתן יהיה:

* לחבר יחד תהליכים מחלקתיים כאילו עשה אותם אדם אחד ולחבר תהליכים בין ארגוניים כאילו עשה אותם ארגון אחד.

* לתכנת את מתודולוגית הReengineering כך שניתן יהיה לעצב מחדש ובמהירות תהליכים ארגוניים חדשים מיד כשיתעורר צורך בכך.

* להרחיב את כלי הנתונים הקיימים לכלי תהליכים כדי לבצע אם... אז... מהסוג שקיים בגיליון נתונים אלקטרוני וליצור גיליון תהליכים אלקטרוני. גיליון זה יאפשר להתיך שני תהליכים ארגוניים שונים לתהליך אחד.


ייתכן שזוהי ההתחלה של האי.ביזנס 2.0, דהיינו, הדור השני של האי.ארגון.

ניתן לראות בארגון כמערכת שיש לה קלט ופלט מהסביבה. בארגון זורמים תהליכים בין ישויות.

התהליכים הם:
* ביצוע עסקאות
* ניהול יחסים
* ניהול אספקה
* ניהול ידע ולמידה
* ניהול משאבים

הישויות הן:
* אנשים
* ארגונים
* מוצרים
* מרחב


לתת הפריט הקודם  
מעבר מהיר לתתי הפריטים:
 שבירת קירות בין-ארגוניים
 עשרת הדברות למעבר מאאוטסרסינג (מיקור חוץ) לאינטרסורסינג (מיקור שיתופי)
 חמשה סוגי תהליכי יסוד

פעילויות בנושא
מגמות חדשניות במדעי
מגמות חדשניות במדעי

קישורים בנושא
SETI
WS-I
Tacit
 הוסיפו תגובה      שילחו פריט      הורדת הפרק


תגובות 0 לכתבה זו התפרסמו
תגובות