ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
מידענות ארגונית (יח"ל 5) >הפורטל הארגוני

השלבים בבניית הפורטל הארגוני
כתב: עמי סלנט, מפט עמל. ערך: דר אשר עידן
1. בניית רשת אתרים פנים ארגונית.
2. מתן הכלים האינטרנטים למשתמשים הפנימיים.
3. בניית שער הכניסה לכל עובד לרשת (= הפורטל הארגוני).

הגדרת רשת אינטראנט פנים ארגונית
* הגדרת אתרים בתוך הארגון על בסיס מוקדי הידע
* אתר לכל מחלקה
* אתר בחתך של פעילות חותכת ארגון
* אתר בחתך של לקוח או מוצר
* אחריות ריכוזית על האתר
* קשר בין האתרים

מי עושה?
* מנהל האתר
* מנהל התוכן

החשיבות של מנהל התוכן
* עדכניות
*-התאמת התכנים עפי פרופיל ההתעניינות (פרסנוליזציה)

תכנים
* שימוש בעקרונות לעיצוב אתרים באינטרנט (WEB USABILITY)
* תכנים מעניינים ברמת הפרט
* להכניס מידע הכרחי (לא רק חשוב)
* להביא תכנים מבחוץ פנימה
* לזקק את התכנים
* ושוב לדאוג למומחי תוכן

בניית מנגנוני העבודה
* מנועי חיפוש וכלי מפתוח
* תקצור וקישוריות
* כלים לעבודה משותפת ( COLLABORATIVE TOOLS)

עקרון הפרסונליזציה בבניית הפורטל
בעיית הפצת המידע שהופכת לבעיית הצפת המידע והפצצת העובד.

הפתרון: מימוש מנגנוני פרסונליזציה
* הגדרת פרופיל המשתמש.
* הגדרת הידע ותחומי העניין.
* הצגת פורטל מותאם.
* הזנה במידע מותאם (מפתוח פריטי מידע).
קובץ מצורף:  ch6-2.doc

פעילויות בנושא
הפורטל הארגוני - תי
הפורטל הארגוני - כלי

 הוסיפו תגובה      שילחו פריט      הורדת הפרק


תגובות 0 לכתבה זו התפרסמו
תגובות