ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

עבודות גמר/פרויקטים

כללי
 מדריך לתלמיד
 מדריכים לכתיבת עבודות

 
ידע ארגוני
 מערכת ניהול הידע בתחום הבנקאות ככלי למתן שירות