ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
עבודות גמר/פרויקטים

מדריך לתלמיד
 
הנחיות לתלמיד לכתיבת פרויקט.
מצורפות 2 גרסאות של הקובץ, בשל גרסאות אופיס שונות אצל המשתמשים.
 
  StudentGuide.doc
 
  StudentGuide.rtf