ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

פעילויות

כללי
 הבניית עבודה

 
למה מידענות?
 הצגת עבודה
 ניתוח ארוע: לילי מחברת אסטרו
 
ממידע לידע
 חב` אסטרו, דוגמה למידענות ארגונית
 כלים, מיומנויות יסוד ומתודולוגיות כלליות, למידען ארגוני
 הכנה לעבודה בארגונים
 
מודיעין תובנה ובינה ארגוניים
 BI
 הטמעת BI באמצעות XML
 
ידע ארגוני
 ניהול ידע
 
מגמות חדשניות
 מגמות חדשניות במדעי המידע - תיאוריה
 מגמות חדשניות במדעי המידע - כלים
 
ניהול תוכן
 ניהול תוכן: כלים
 
הפורטל הארגוני
 הפורטל הארגוני - תיאוריה
 הפורטל הארגוני - כלים