ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

כלים

כללי
 Getting The Point Across
 Office
 מסמך MSF
 מצגת MSF

 
למה מידענות?
 Beyond Knowledge
 
מודיעין תובנה ובינה ארגוניים
 The Microsoft Office System and XML