ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

קישורים

כללי
 MSF
 ווירד

 
למה מידענות?
 אקונומיסט
 מבט לטכנולוגיות אינטרנט
 
ממידע לידע
 מבט לטכנולוגיות אינטרנט
 
מודיעין תובנה ובינה ארגוניים
 מבט לכריית נתונים
 Iteration
 Alphablox
 The Business World According to Peter F. Drucker
 Peter Drucker Interview -- Unabridged
 Beyond the Information Revolution
 The Next Information Revolution
 
ידע ארגוני
 Knowledge Management, Round Two - THINK TANK
 European Guide to Good Practice in Knowledge Management
 Ikujiro Nonaka
 Knowledge Has to Do with Truth, Goodness, and Beauty
 מבט לכריית נתונים
 
מגמות חדשניות
 SETI
 WS-I
 Tacit