ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 

מצגות ומידע

כללי
 Beyond Knowledge
 Getting The Point Across
 מדריך
 מצגת MSF
 עיצוב מחדש של התאגיד

 
ידע ארגוני
 The Knowledge Creating Organization