ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

BI
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
הקדמה:
בתרגיל זה המטרה להבהיר את התפקיד של מערכות מידע ארגונית ב- BI.

1) לימדו את המבנה של בסיס הנתונים Northwind ב- Access
1א) מהו סוג המידע במסד נתונים זה
1ב) מהו הענף שהארגון עוסק בו?
1ג) איזה מחלקה משתמשת במסד נתונים זה?
1ד) מהם בעלי התפקידים?
1ה) מהם המוצרים של החברה
1ו) איזה מחלקות נוספות בארגון היו יכולות להשתמש במסד נתונים זה?
1ז) מה היה עליכם להוסיף למסד נתונים זה , ע"מ לקרבו ל- ERP ?
1ח) צרו תת מערכת ERP (מספר הטבלאות לא יעלה על 10, מספר השדות בטבלה לא יעלה על 10, מספר הרשומות בטבלה ינוע בין 3 ל- 10).

2) צרו לארגון מערכת CRM ב- Access
2א) מהי המטרה של מערכת CRM בארגון?
2ב) איזה מידע נחוץ לבניית מערכת כזו?
2ג) צרו תת מערכת CRM באמצעות ה- Wizard של Contact Management. הזינו מידע למערכת.

3) שרטטו את מפת ה- BI לארגון שלכם.

הנחיות:
א. תעדו בוורד את התשובות לשאלות 1א עד 1ז, 2א עד 2ב תיעוד זה יכלול את
דיאגרמת קשרי הגומלין של מסד הנתונים.
ב. המורה יפתח לכל צוות ספריה משותפת בשרת. את בסיס הנתונים שיבנה בשאלה 1ח ו- 2ג, יש לשמור בספריה זו.
ג. על שאלה 3 יש לענות בעזרת תרשים שיבנה ב- Visio.
ד. את מסמכי הוורד, מסמך ה- Visio ולינקים לבסיסי הנתונים יש להעביר למורה באמצעות אימייל.
ה. התלמידים נדרשים להציג את הנושא בכיתה.
ו. הערכת התלמידים תעשה על בסיס הפרמטרים הבאים: עבודה צוותית והצגת הנושא בכיתה.