ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

הכנה לעבודה בארגונים
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
הקדמה:
מפעילות זו הפעילויות יתמקדו בארגונים שדומים ככל האפשר לארגונים בעולם האמיתי. המטרה היא להכשיר את העובד באשר הוא במיומנויות מידע, כך שהעובד בארגון יהיה Information Worker (עובד מידע).

כל צוות ידמה ארגון בענף מסויים, יתן לו שם וכל תלמיד יהיה מנהל בארגון (מנכל, מנהל שיווק, מנהל כח אדם, מנהל מחשב, מנהל מערכות מידע ועוד) או עובד פרופסיונלי (מתכנת, מהנדס, רואה חשבון, עורך דין, מידען ועוד).

1) תקימו צוותים, בכל צוות יהיו שלושה עד חמישה משתתפים.

2) בחרו את הענף.

3) בחרו שם לארגון ועצב לוגו.

4) בחרו תפקידים בתוך הארגון (חייב להיות מנכל).

5) הכינו כרטיס ביקור לארגון
5א) גלשו לשלושה אתרים של חברות מהענף שבחרתם (לפחות אחד מאתרי החברות חייב להיות באנגלית), כתבו את כתובות האינטרנט שלהם.
5ב) באתרים אלו חפשו את אודות הארגון או about us. מהן נקודות הדמיון והשוני בין שלושת כרטיסי הביקור?
5ג) הכינו כרטיס ביקור על הארגון שלכם, על סמך התובנה שהפקתם מתרגיל 5ב.

6) נמקו את בחירתכם בענף הארגון, בשם הארגון ובתפקידים.

הנחיות:
א. לשאלה 3 השתמשו באחד מכלי האופיס, הצייר או Visio. נמקו את בחירתכם.
ב. לשאלה 5א, 5ב, 6 ולהנחייה א, יש לענות במסמך וורד.
ג. לשאלה 5ג יש להכין עמוד ווב ב- FrontPage. עמוד זה יהווה את העמוד הראשון באתר של הארגון שלכם. העמוד יכלול את כרטיס הביקור של הארגון ואת הלוגו שלו.
ד. צרו ב- Outlook רשימות תפוצה של כל הארגונים האחרים בכיתה.
ה. את התרגיל יש להעביר לצוות השכן לבדיקה באימייל. הצוות השכן יכתוב הערכה לתרגיל ויחזיר לצוות המקורי.
ו. צרו גרסה שנייה משופרת לאור ההערות של הצוות השכן.
ז. הגישו את התרגיל של שתי הטיוטות למורה לבדיקה באימייל,כולל ההערכה שקיבלתם מהצוות השכן (הבודק).
ח. התלמידים נדרשים להציג את הנושא בכיתה.
ט. הערכת התלמידים תעשה על בסיס הפרמטרים הבאים: עבודה צוותית והצגת הנושא בכיתה.