ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

הבניית עבודה
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
1) גלשו לאתר "מתקוונים לכתוב עבודה".
2) למדו את יסודות כתיבת עבודה.
3) הכינו ראשי פרקים לכתיבת עבודה בנושא קרוב לליבכם.
למשל: עבודת חקר בנושא התפתחות מוסיקת הרוק בישראל, עבודת חקר בנושא
כיוונים עתידיים במשחקי מחשב, ועוד.
4) הכינו תקציר לכל ראש הפרק, אשר יכיל את עיקריי הדברים. כל תקציר לא יעלה על חמש שורות.

הנחיות:
א) את ראשי הפרקים יש להכין במסגרת עבודה צוותית (מינימום שלושה אנשים בצוות).
ב) כלי עבודה: Word, Email, דפדפן אינטרנט, אתר מתקוונים לכתוב עבודה.
ג) את ראשי הפרקים יש להעביר לצוות השכן לבדיקה באימייל (כלי אחר לשיתוף מידע). הצוות השכן יכתוב הערכה לתרגיל ויחזיר לצוות המקורי. על הצוות הבודק להשתמש במנגנון הערות של Word.
ד) צרו גרסה שנייה משופרת לאור ההערות של הצוות השכן. השתמשו במנגנון "עקוב אחר שינויים".
ה) הגישו את ראשי הפרקים של שתי הטיוטות למורה לבדיקה באימייל (כלי אחר לשיתוף מידע),כולל ההערכה שקיבלתם מהצוות השכן (הבודק).

*** הנחיות למורה, ראו באודות האתר - מדריך למורה.