ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

חב` אסטרו, דוגמה למידענות ארגונית
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
א1. איזה כלים יכולים לסייע ללילי מחברת אסטרו בתאור המקרה? מפו נתונים אלה בחתך של תועלות.
א2. כיצד ה- CRM יכול לסייע, אם בכלל, בסיפור של לילי מחברת אסטרו? נמקו.

ב1. איזה מחלקות רלוונטיות בסיפור של לילי מחברת אסטרו? פרטו.
ב2. כיצד מחלקת השיווק משפיעה במקרה של לילי מחברת אסטרו?
ב3. גלשו לכרטיס ביקור של רשת עמל. עיינו בתרשים עץ המבנה הארגוני: רשמו את כל שמות המנהלים, האגפים ושאר היחידות.
ב4. מהן השפעות מהפכת האינטרנט על המבנה המחלקתי (קראו על השפעת ה CRM על המבנה הארגוני).
ב5. לאחרונה דובר על מיזוג רשויות עירוניות (ראו בת ים עם חולון, או סביון עם אור יהודה, רעננה עם כפר סבא ועוד), אלו השלכות יהיו על המבנה הארגוני של הרשויות הממוזגות. חשבו על כפילויות וחסכונות בתחומי מחלקת ארנונה, חינוך, רווחה, מערכות מידע ועוד.

ג1. לפניכם מספר סוגי ארגונים. מיינו אותם לפי הענפים הבאים: חינוך, פיננסים, טלקום, מגזר ממשלתי, תיירות, אופנה.
הארגונים הבאים:
בתי ספר, חברות ביטוח, פרטנר, משרד החינוך, בנקים, בזק, משרדי נסיעות , משרד הביטחון , מפעלי טקסטיל, חברות להשכרת רכב, סלקום, מותגי אופנה, מס הכנסה, אוניברסיטאות, פלאפון.
ג2. קראו באתר בנושא הענפים. הסבירו את שתי הסיבות להשפעה הדיפרנציאלית (השונה) של האינטרנט על ענפים שונים.

ד. גלשו לשני הדפים של BusinessWeek Online.
1. רשמו את שמות 4 יחידות המשנה של הארגון.
2. מה הם הענפים שבהם סמסונג מהווה שחקן רציני.
3. מה הם הקשרים בין מבנה ענפי למבנה ארגוני?


*** הנחיות למורה, ראו באודות האתר - מדריך למורה.


 
קישור(ים) מצורפ(ים):  
 מבנה ארגוני - רשת עמל
 How Samsung `s Pieces Fit Together
 Climbing the Digital Ranks