ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

מגמות חדשניות במדעי המידע - כלים
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
הקדמה:
מטרת התרגיל ליישם את שינוי התפיסה במעבר מ- HTML ל- XML ולהמחיש, כיצד ניתן לימור מידע בכלי מסוים ולצרוך אותו לכלים אחרים.

מטלות:
1. צרו טופס ב- InfoPath אשר ישמש להזנת מידע על אחד מהאירועים הבאים:
* הזמנת מוצרים מחברה, אשר ישמש את איש המכירות של הארגון
* רישום משתתפים בכנס, אשר ישמש את מנהל הכנס
* ניהול קריאות תמיכה של לקוח, אשר ישמש את מנהל התמיכה
הטופס יכלול שני חלקים:
חלק ראשון יכלול מידע על האירוע.
דוגמה: פרטי הלקוח (שם, מספר חשבון, כתובת, טלפון), פרטי הכנס (שם הכנס, מיקום, חברה מארגנת, תאריך, סדר יום), פרטי לקוח נתמך (שם הלקוח, מספר חשבון, כתובת, טלפון) – בהתאמה.
החלק השני יכלול את פרטי האירוע בצורה טבלאית.
דוגמה: תאריך הזמנה, מוצר, מחיר, מספר יחידות, שם משתתף בכנס, אימייל, חברה, טלפון, מספר אנשים בחברה, תאריך התקלה, פרטי התקלה, הפתרון, זמן פתרון התקלה, עלות פתרון התקלה.
עם סיום בניית הטופס הוסיפו בדיקת ולידציה (אימות נתונים), לפחות לשני שדות. סמנו בצבע ירוק את השדות הללו.

2. הזינו את הנתונים לטופס, לפחות ארבע רשומות. שמרו את הקובץ (הקובץ ישמר כ- XML) . שמרו בנוסף את הטופס באתר ה- SPS שבארגונכם.

3. פתחו את קובץ ה- XML, זהו את המידע שהזנתם ואת הסכימה שנוצרה.

4. פתחו את ה- Word ועשו attach לסכימה מהשאלה הקודמת.

5. צרו מסמך ב- Word שישתמש בשדות מהחלק הראשון של הטופס.

6. נהלו את ההרשאות של המסמך, כך שמשתמשים מחוץ לארגון שלכם לא יוכלו לשנות אותו (Read only). שמרו את המסמך באתר ה- SPS שבארגונכם.

7. פתחו את ה- Excell ועשו attach לסכימה משאלה 3. גררו מהסכימה את השדות שמתייחסים לפרטי האירוע, כך שתיווצר טבלה עם הנתונים. סכמו את הטורים המספריים. שמרו את המסמך באתר ה- SPS שבארגונכם.