ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

הפורטל הארגוני - תיאוריה
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר
 
הקדמה:
***********
מטרת התרגיל להבין את מושגים בתחום הפורטל הארגוני וללמוד על התועלות שהפורטל הארגוני מקנה לארגון ולעובדיו.


מטלות:
**********
1. גלשו לתרשים שכבות האי. ארגון: העובד משתמש בדפדפן כדי לקבל מהפורטל הארגוני יכולת לדעת ולפעול על הארגון.

2. הסבירו בתרשים את שלוש השכבות הבאות: שכבת הפעולות, שכבת הייצוג ושכבת ההיצג.

3. תנו דוגמה אחת לפחות לכלי בכל שכבה.

4. על כל איש צוות בחברה שהקמתם לפרט את הקשרים בין השכבות תוך כדי עבודתו. למשל: מנהל שיווק של חברת מחשבים צריך לדעת בשכבת הפעילות את המוצרים, פלחי שוק (לקוחות פרטיים, כגון: מחשבים למשחקים, מחשבים לעבודה ארגונית. לקוחות ציבוריים, כגון: בתי ספר, משרדי ממשלה, עיריות ועוד). בשכבת הייצוג מנהל השיווק צריך לשלוף מידע ממערכות המידע השונות, לעבד אותו ולהציגו השכבת ההיצג.

5. על כל איש צוות בחברה להציג את תשובתו לשאלה 4 בתוך הפורטל הארגוני במקום המתאים.


הנחיות:
*********
א. תעדו בוורד וב- One Note את התשובות לשאלות 3,4.

ב. את התשובות יש לפרסם ב- SPS)Share Point Portal).

ג. כל צוות ישמור את המסמכים באתר החברה שלו. וישלח אימייל למורה עם קישור לאתר.