ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

הצגת עבודה
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
1. כיצד מתכננים מצגת? התייחסו בתשובתכם לתכנים וחלוקת התכנים לשקפים.

2. כיצד יוצרים מצגת? התייחסו בתשובתכם לפן הטכני.

3. כיצד מציגים מצגת בפני קהל? ארגנו את תשובתכם בתבנית של "עשה" ו"אל תעשה".

4. הכינו מצגת ע"ס ראשי הפרקים והתקצירים שיצרתם ב- Word בתרגיל הבניית עבודה.


הנחיות:
א) כללים לכתיבת מצגת.
ב) על השאלות יש לענות במסגרת עבודה צוותית.
ג) כלי עבודה: Email, Power Point.
ד) השתמשו במנגנון הארות המצוי בתחתית כל שקף, ושם רשמו מה מטרת השקף ומידע משלים אחר. אורך המצגת: שלושה שקפים כפול מספר המשתתפים.
ה) את התרגיל יש להעביר לצוות השכן לבדיקה באימייל (כלי אחר לשיתוף מידע). הצוות השכן יכתוב הערכה לתרגיל ויחזיר לצוות המקורי.
ו) צרו גרסה שנייה משופרת לאור ההערות של הצוות השכן.
ז) הגישו את התרגיל של שתי הטיוטות למורה לבדיקה באימייל (כלי אחר לשיתוף מידע),כולל ההערכה שקיבלתם מהצוות השכן (הבודק).
ח) התלמידים נדרשים להציג את הנושא בכיתה. כל חבר מהצוות ידרש להציג שלושה שקפים מהמצגת בין שלוש לחמש דקות.
ט) הערכת התלמידים תעשה על בסיס הפרמטרים הבאים: עבודה צוותית והצגת הנושא בכיתה.

* הערה: דוגמה למצגת טובה, דוגמה למצגת גרועה.


*** הנחיות למורה, ראו באודות האתר - מדריך למורה.