ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

ניתוח ארוע: לילי מחברת אסטרו
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
1) מה היה קורה אילו לילי לא עבדה בכלי המידענות המתוקשבת המצויים בידה?

2) מהם היתרונות שלילי וצוות העובדים שלה נהנים מהם, כאשר הם עובדים במידענות מתוקשבת? התייחסו בתשובתכם הן לאספקט של התועלת האישית שלילי מקבלת, והן לאספקט של התועלת הארגונית שהארגון מקבל.

3) כיצד ארגון שהנכם מכירים היטב, ייראה אילו עבד בשיטות שלילי אימצה? הארגון יכול להיות בית הספר, קבוצת כדורגל, מתנ"ס קהילתי, להקת רוק או כל דבר אחר שתמצאו לנכון.