ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
פעילויות

ניהול ידע
 
מאת: דר אשר עידן, ערן קולבר, סיגלית עדני
 
1. מיומנויות אישיות: הפעילו את מעגל נונקה על ה- Best Practices של כל אחד מהמנהלים בארגונכם, בתחום שהוא מרגיש שהוא מיומן בו: הוראה, כדורגל, בישול, משחקי מחשב וכו.
א. בחר תחום
ב. פרש את מיומנויותיך באמצעות וורד וOneNote.
ג. הבנה אותם באמצעות טבלה
ד. דרג את מיומנויותיך לפי סדר חשיבות עבורך.

2. מיומנויות צוותיות: בחרו את המיומנות מספר אחד של כל אחד מחברי הצוות, כך שלכל צוות יהיו מספר מיומנויות כמספר חברי הצוות.

3. האם יש מיומנויות מופת שנתגלו בסעיפים 1,2 ושאותן כדאי לחקות?

4. חזרו על השאלות 1-3 לגבי הארגונים שהקמתם בתרגיל 6.

5.המיומנויות שרכשתם עד עתה בקורס מדעי המידע.

6. מהן נקודות הדמיון והשוני ב- Best Practices שגיליתם בשאלות 1,4,5?
הטבלה תהיה בנויה משלושה פרמטריםהעוסקים בתחום מיומנות אישית, התחום הארגוני, מדעי המידע. בכל אחד מפרמטרים אלו יד לבחון נקודות דמיון ושוני.