ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
כלים

מסמך MSF
שם החברה: Microsoft
המסמך מתאר את עקרונות השימוש בשיטת MSF כולל יישומו בשטח.
 
קובץ מצורף:  MSF_Overview_for_Matric.doc