ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
כלים

Beyond Knowledge
מצגת המסבירה את הנחיצות של ניהול ידע בארגונים.
 
קובץ מצורף:  BeyondKnowledge.ppt
 
קישור(ים) מצורפ(ים):