ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
קישורים

European Guide to Good Practice in Knowledge Management
 
המאמר מתאר את התפתחות ניהול הידע באמצעות תרשימים ודיאגרמות מהספירלה של נונקה ועד ציר זמן המתאר את התפתחות תחום ניהול הידע בעשרים השנה האחרונות.

מומלץ!
http://www.knowledgeboard.com/download/1697/KM_Approaches_PH_021029.pdf