ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
קישורים

Alphablox
 
ניתוח אפליקציות מתחום ה- eBusiness.
http://www.alphablox.com