ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
קישורים

WS-I
 
ניתוח שירותי ווב.
http://www.ws-i.org