ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
קישורים

SETI
 
חקר, הבנה והסבר של היקום.
http://www.seti.org