ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
קישורים

Knowledge Management, Round Two - THINK TANK
 
ניהול ידע, לאיזה כיוון התחום צועד?
http://www.cio.com/archive/110199_think.html