ליחידות 1 - 3 באורט  
השתלמות מדעי המידע  
 
קישורים

MSF
 
מתודולוגיה להורדת רמת הסיכון בפרוייקטים ושיפור ביצועם.
http://www.microsoft.com/msf