מפת האתר
  למה מידענות?

  טכנולוגיות ידע (יח"ל 4)

  מידענות ארגונית (יח"ל 5)מקרא סימנים:

   ספריה
  

מסמך /
או כל פריט
המכיל מידע
באמצעות מלל.

 
למה מידענות?

      ציר זמן - ניהול ידע
      סכימה של החומר הנלמד במדעי המידע