מפת האתר
  למה מידענות?

  טכנולוגיות ידע (יח"ל 4)

  מידענות ארגונית (יח"ל 5)מקרא סימנים:

   ספריה
  

מסמך /
או כל פריט
המכיל מידע
באמצעות מלל.

 
טכנולוגיות ידע (יח"ל 4)

 ממידע לידע
      מידע וידע, ידע ופעולה, ידע ואימפקט
      הסביבה הארגונית של המידענות : כלים
      מיפוי הסביבה הארגונית של המידענות : מבנה ארגוני
      מיפוי הסביבה הארגונית של המידענות : ענפים
      מיפוי הסביבה הארגונית של המידענות : תשתיות

 מודיעין תובנה ובינה ארגוניים
      סיפור מקרה
      ארבעת רכיבי מערכת המודיעין העסקי
      איך בינה מלאכותית משתלבת במודיעין עסקי והופכת לבינה ארגונית
      המודיעין העסקי של המחר: ידידותיות וידע

 ידע ארגוני
      מושגי יסוד בניהול ידע
      תת הרכיבים של ניהול הידע
      ניהול ידע בארגון
      מיטב הפרקטיקות, מדידה השוואתית, מטריקת ביצועים

 מגמות חדשניות
      מבוא
      הרשת הסמנטית
      שירותי רשת
      WWBusiness
      קולבורציה, אוטומציה ואינטגרציה, שלושת תועלות הארגון הסמנטי
      המוח האוטומטי של האי.ארגון
      מידענות ולמידה של הדור השני מבוסס הXML