מפת האתר
  למה מידענות?

  טכנולוגיות ידע (יח"ל 4)

  מידענות ארגונית (יח"ל 5)מקרא סימנים:

   ספריה
  

מסמך /
או כל פריט
המכיל מידע
באמצעות מלל.

 
מידענות ארגונית (יח"ל 5)

 ניהול תוכן
      מידענות ארגונית
      מערכות ניהול תוכן - סקירה
      ניהול מסמכים זה לא ניהול תוכן
      טיפה בים: עץ המסמכים
      מאגר ידע של תובנות
      שיטות מעשיות להבניית הידע
      הבניית הידע באמצעות מאגר שאלות נפוצות
      מפת מושגים/קשרים

 הפורטל הארגוני
      הפורטל העסקי הארגוני (EBP )
      השלבים בבניית הפורטל הארגוני
      סוגים עיקריים של פריטי תוכן במאגר ניהול ידע
      התאמת מידע PERSONALIZATION בעידן האינטרנט