אינפלציה ודיפלציה
 
אינפלציה
תהליך של עליית מחירים של מוצרים ושירותים. עליית המחירים פירושה ירידת ערך הכסף. מחירי מוצרים שונים ושירותים עולים בשיעור ניכר בזמן קצר יחסית וזה גורם למצב של חוסר ודאות, פגיעה בחסכונות ושחיקת הכנסה כלומר, פגיעה ביכולת הקנייה האמיתית. דבר זה מתרחש כאשר קצב גידול ההכנסה אינו מספיק להשיג את קצב עליית המחירים. האינפלציה פוגעת בחלקים רבים של הציבור ובעיקר בבעלי ההכנסות הנמוכות.

האינפלציה מתבטאת במדד המחירים לצרכן, הנמדד אחת לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דיפלציה
הפוך מאינפלציה, מצב שבו המחירים יורדים בעיקר כשהמשק מייצר יותר ממה שקונים. מצב זה אינו מזיק לקונה אך למוכר וליצרן כן. ליצרנים לא כדאי לייצר וזה מביא לפיטורי עובדים. נלחמים בה על ידי הגדלת הביקוש למוצרים.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  טבלאות אינפלציה בישראל כולל מחשבון אינפלציה בישראל משנת 1951  
  הסבר מפורט על המושג אינפלציה  
  דיפלציה וצמיחה  


Untitled-1
17/11/2019   ראה גם:
     מיתון
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003